Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

Regulaminy obowiązujące w ZSP

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin Szkoły Podstawowej

Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSP

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Zespołów Przedmiotowych

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin zachowania się uczniów w szkole

Regulamin zachowania w świetlicy szkolnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów za osiągnięcia sportowe

Procedura wydawania legitymacji szkolnych, ich duplikatów

Regulamin używania służbowych telefonów komórkowych

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Procedura przeprowadzania konkursów

Data publikacji: 29.01.2018 15:03
Data ostatniej modyfikacji: 11.02.2020 19:46
Wyświetleń: 301
Autor: Anna Pomykała
Opublikował: Anna Pomykała
Ostatnio zmodyfikował: Anna Pomykała