Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

Zdalna Szkoła

FE RP CPPC UE

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi  otrzymał 10 laptopów ze słuchawkami  wraz z dostępem do Internetu. Zakup laptopów o wartości 27 348,70 został sfinansowany w kwocie 26 667 złotych w ramach realizacji projektu pn. ,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska cyfrowa na lata 2014-2020. Wkład własny Zespołu stanowił kwotę 681,70 zł. 

Modernizacja pracowni

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi  otrzymał pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” – tytuł przedsięwzięcia "Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika  Nowej Wsi, Gmina Michałowice”.

W ramach tego projektu  zostanie unowocześniona jedna z pracowni informatycznych w szkole.

Termin realizacji zadania: do dnia 31 grudnia 2019.

Wartość całkowita zadania wynosi: 99 920,00zł

Kwota wkładu własnego: 51 420,00zł (co stanowi 51,5%)

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 48 500,00zł

logo

Data publikacji: 11.12.2019 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.09.2020 18:30
Wyświetleń: 45
Autor: Anna Pomykała
Opublikował: Anna Pomykała
Ostatnio zmodyfikował: Anna Pomykała