Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi została otwarta 7 marca 1961 r. z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Naukę w nowej szkole rozpoczęto 20 marca tego samego roku. Z dniem 1 IX 2002 powołano Publiczne Gimnazjum. Od 1 IX 1993r. zgodnie z decyzją władz Gminy Michałowice połączono szkołę i przedszkole w Nowej Wsi w Zespół Szkolno-Przedszkolny.


Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika

Nowa Wieś, ul. Główna 96,

05-806 Komorów

 

Tel. 22 7582605

 

Adres strony internetowej:

zspnowawies.edupage.org

 

Adres poczty elektronicznej:

szkola@nowawies.pl

 

W  skład Zespołu wchodzą:

1.      Gminne Przedszkole - Nowa Wieś, ul. Główna 52a, 05-806 Komorów, Tel. 22 7582651

2.      Szkoła Podstawowa

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi - Jadwiga Jodłowska

Z-ca Dyrektora Zespołu - Bożena Zawistowska

Z-ca Dyrektora Zespołu - Agnieszka Raczyńska - Bigaj

 

Data publikacji: 18.09.2014 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2020 18:21
Wyświetleń: 1482
Autor: Marcin Walichnowski
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Anna Pomykała