Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi